Teknologi i velfærdens tjeneste

k4600

Historisk set har vores teknologiske udvikling været domineret af våbenteknologi. Det lyder måske lidt skræmmende, men er dybest set meget logisk. Vi er fra naturens side ikke særligt velrustet til at overleve i en fjendtlig verden. Kun med hjælp af teknologi har vi kunnet klare os.

I dag er vi i toppen af fødekæden. Men sådan har det ikke altid været. Lige indtil vi har udviklet de første distance våben som kastespyd og bue, har vi været på større rovdyrs spiseseddel. Det er først igennem avancerede våben og strategier til jagt og forsvar, at vores art kom ovenpå.

kattekilling

Den første prioritet ved teknologisk udvikling har været, at sikre vores overlevelse. Både mod naturlige og menneskelige fjender. Men lige efter det, bruger vi teknologi til at forbedre vores livskvalitet.

Velfærdsteknologi, gammel vin på nye flasker?

Velfærdsteknologi er et ret nyt ord i det danske sprog. Men ideen er ældgammel. Det drejer sig om at bruge teknologi til at fremme velfærd. Vi har altid brugt teknologi til at forbedre vores livskvalitet. Stort set al civil teknologi har dette formål. Nogle gange sker det det indirekte.

Fx apparater der bliver udviklet til forskning, fremmer ikke direkte vores livskvalitet. Men det gør forskningens resultater så. I hvert fald er det meningen, selv om det måske ikke altid sker.

Et køleskab, en vaskemaskine, en cykel, alle disse ting er til at forbedre vores livskvalitet. Hvad er så forskellen mellem dem og velfærdsteknologi? Og er velfærdsteknologi ikke bare hjælpemidler?

killinger

Social kat et godt eksempel på velfærdsteknologi

En social robotkat er et glimrende eksempel på hvordan velfærdsteknologi kan give ekstra livskvalitet til ældre. En social kat giver de ældre, som er immobiliserede, og dermed ude af stand til at passe på en kat, mulighed for at føle nærværet ved et kæledyr uden at have ansvaret. Det betyder de har en at holde af i dagligdagen og ensomhedsfølelsen mindskes.